Časopis Naše řeč
en cz

Nové brněnské epistolarium

Ludmila Uhlířová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The new Brno corpus of personal correspondence

The article is a review of Zdeňka Hladká a kolektiv: 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 CD; Zdeňka Hladká a kolektiv: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s.; Zdeňka Hladká – Olga Martincová: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Nýřanská 12, 153 00 Praha 5
lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 210-215

Předchozí Robert Adam: Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise

Následující Hana Konečná: Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1