Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz

Obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení významu slovního spojení „K Pišici“. Takto by v blízké době měla být pojmenována jedna z místních ulic. Rádi bychom znali přesný význam názvu ulice „K Pišici“, a bude-li to možné, i původ tohoto slova.

 

Odpověď

Pro vysvětlení významu spojení K Pišici se nabízejí dva možné výklady podle toho, o které místo by se mohlo jednat. Jde-li o pražskou lokalitu, je možné, že název vychází z předložkového spojení k Byšicím, které se v běžné mluvě hláskově obměnilo. Byšice je místní jméno obce ležící asi 11 km od Mělníka. Výklad původu místního jména Byšice, spolu s vysvětlením významu, je uveden v Profousově práci Místní jména v Čechách: pochází z osobního jména Býš a dnešní podoba Byšice má od původu význam ‚ves lidí Býšových‘. Druhý výklad se váže k Pardubicím. Velká i Malá pišice jsou místní názvy polností, které se nacházejí v katastrálním území obce Staré Čívice na Pardubicku. Názvy těchto polností jsou pravděpodobně odvozeny od pedologických vlastností dané lokality. Byly založeny na půdě získané po vymýcení lesa (přesněji olšiny). Taková půda je hlinitopísčitá, vlhká, málo úrodná, což naznačuje, že slovo pišice mohlo být odvozeno od předpokládaného prapůvodního výrazu *písčice, který byl postupně hláskově zjednodušen.

 

Dotaz

Ráda bych se zeptala, jakého rodu je slovo opossum – jde o živočišný druh vačice opossum.

 

Odpověď

Jedná se o poměrně zajímavý typ spojení. Slovo opossum totiž není latinského původu (jak by se snad mohlo na první pohled zdát), ale jedná se o slovo, které bylo do angličtiny přejato z indiánského jazyka algonquin (Apossoun). Pokud stojí slovo opossum v češtině samostatně, je v mužském rodě (skloňuje se podle vzoru „pán“). Problém je, že slovo vačice je rodu ženského a spojení vačice opossum, které bychom syntakticky nejspíše hodnotili jako komplexní větný člen, je tak vlastně složeno z komponentu rodu mužského a komponentu rodu ženského. Z tohoto hlediska bychom podobná spojení v češtině hledali těžko, je proto obtížné říci, jak se spojením pracovat. Domníváme se, že v úvahu připadají dvě možnosti:

1. Skloňovat obě části spojení (slovo vačice podle vzoru „růže“, slovo opossum podle vzoru „pán“), tj. 2. p. j. č. vačice opossuma, 3. a 6. p. j. č. vačici opossumu (příp. vačici opossumovi), 4. p. j. č. vačici opossuma, 7. p. j. č. vačicí opossumem atd.

2. Skloňovat pouze slovo vačice a slovo opossum (jakožto slovo v češtině velmi periferní) ponechat nesklonné, tj. 2. p. j. č. vačice opossum, 3. a 6. p. j. č. vačici opossum, 4. p. j. č. vačici opossum, 7. p. j. č. vačicí opossum.

Naše řeč, ročník 91 (2008), číslo 2, s. 112

Předchozí František Štícha: Dobře vytuněný automobil

Následující Jana Hoffmannová, Josef Šimandl: „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu