Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

Alena Chmelová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Výstřely na Broadwayi

Tak se nazývá americký film, který běžel v našich kinech. Když byl připravován k promítání u nás, objevil se dotaz, jak skloňovat jméno Broadway. Broadway je název jedné z nejznámějších ulic v New Yorku, je to středisko společenského, kulturního a obchodního života. Vlastní jméno Broadway píšeme v češtině původním pravopisem a také je vyslovujeme v podstatě jako v angličtině (brodvej). Pokud jde o skloňování, místní jména zakončená na -ň, -ť, -ď, -j řadíme většinou k rodu ženskému a skloňujeme je pak podle vzoru „píseň“. To platí jak o jménech, u nichž se v češtině na konci slova grafémy pro tyto souhlásky skutečně píší (Šoproň, Biserf, Beršaď, Šanghaj), tak i o jménech, kde se uvedené souhlásky pouze vyslovují (grafika je cizí, např. Boulogne (), Alcoy (-j). Výjimkou jsou jména slovanská typu Gorkij, Dal’nij, ta bývají převážně rodu mužského a skloňují se jako příd. jména, a některá další zeměpisná jména, např. Himálaj, Sinaj. — Zeměpisná jména rodu ženského zakončená graficky na -ay (vyslovované -ej i -aj) se skloňují tak, že k nezkrácenému slovnímu základu se připojují koncovky podle vzoru „píseň“ (viz ve školním vydání Pravidel českého pravopisu hesíla Paraguay, Uruguay). Jméno Broadway skloňujeme stejně, a má tedy v češtině tyto tvary: 1. a 4. p. Broadway, 2. p. Broadwaye, 3. a 6. p. Broadwayi, 7. p. Broadwayí. — Z nezkráceného slovního základu se tvoří i přídavné jméno broadwayský (jako paraguayský, uruguayský).

A. Chmelová

Bikiny

Přestože se móda velmi rychle mění, jsou dvojdílné plavky zvané bikiny oblíbeny již několik let. Dotazy v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český však svědčí o tom, že není jistota, jak tato slovo psát. Pojmenováni bikiny bylo totiž zvoleno podle názvu ostrova Bikini a ten se píše jak v angličtině, tak i v české zeměpisné literatuře s měkkým -i na konci. Avšak v češtině se toto pojmenování pro druh plavek přiřadilo ke skupině pomnožných podst. jmen označujících části nebo druhy oblečení, jako plavky, kalhoty, šortky, tepláky atp., a to se formálně projevilo i přijetím stejného zakončení. Je to zároveň svědectvím toho, že pojmenování bikiny bylo přejato do české slovní zásoby, i když je zatím nepovažujeme za plně spisovné.

A. Chmelová

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 3, s. 192

Předchozí Miloslava Knappová: Přetržek, nadtržek

Následující Milan Jelínek: Výzkum českého jazyka od osvobození Československa v r. 1945