Časopis Naše řeč
en cz

Šedesátiny prof. Dr. Václava Vážného

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dne 6. července 1952 se dožil šedesáti let člen redakční rady Naší řeči univ. prof. dr. Václav Vážný, jeden z předních jazykozpytců českých. Jeho práce, zvláště v oboru dialektologie má pro českou vědu mimořádný význam. Redakce Naší řeči, jakož i všichni pracovníci Ústavu pro jazyk český přejí milému jubilantovi hodně zdraví, aby mohl pokračovat i nadále ve své záslužné práci na poli české jazykovědy, zejména ve výzkumu českých a slovenských nářečí. V příštím ročníku přinese Naše řeč stati rozebírající vědeckou práci prof. Vážného.

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 9-10, s. 175

Předchozí František Trávníček: Strukturalistická jazyková typologie a marxistická jednota theorie a praxe

Následující Eduard Prandstetter: Pařeniště, nebo pařník?