Časopis Naše řeč
en cz

Úředník — úřadník

[Short articles]

(pdf)

-

Již asi třikrát se nám dostalo od čtenářů upozornění, že »Nár. Listy« stále píší úřadní, úřadník, úřadnický, s otázkou, je-li to správné. Správný tvar jest úřad (úřadovati); ale podle pravidel české přehlásky před měkkou slabikou (-ní-) má býti e, tedy úřední, úředník atd., jako vedle svatý, svatyně je světější, světice, vedle přijatý přijetí atd. Od starodávna se u nás také říká skoro jen úřední, úředník, skoro každý tak i píše, a neviděti, proč by se to mělo měniti. Někdy se staré přehláskové pravidlo ovšem porušilo (na př. u příd. jm. svatý tvoříme 1. p. mn. č. svatí, příslovce svatě místo světí, jak se dříve říkávalo): ale v slovech úřední, úředník se to nestalo.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 3, p. 91

Previous Po vykonaných studiích

Next Děhylov, Hlučín