Časopis Naše řeč
en cz

Ohled bráti; s ohledem na…

[Answers]

(pdf)

-

Došel nás tento list: »Tvrdím, že profesorem v úředním dopise dvakrát za sebou uvedená slova s ohledem na a ohled bráti na něco jsou v češtině nepřípustný germanismus (mit Rücksicht auf; Rücksicht nehmen). Poněvadž bylo mi tvrzeno, že shora uvedený a mnou vytýkaný obrat je přípustný a není chybný, prosím sl. redakce, aby mi laskavě vysvětlila mám-li pravdu já, či možno-li té vazby v češtině bez závady užívati«.

Na to odpovídáme: Při slově jest třeba míti na mysli jeho význam. Ohled = 1. ohledání něčeho, 2. ohlédnutí, pohlédnutí zpět. Proto najisto nesprávná je vazba: ohled bráti nebo vzíti. Místo toho se dobře česky říká: hleděti k něčemu n. na něco, ohlédati se na něco, zřetel míti, obraceti, ale i ohled míti nač. — Vazba s ohledem na něco jest nová; dříve se říkalo prostě: ohledem na něco. Ryzejší obraty jsou: vzhledem, se zřetelem na něco, maje zření, hledě na něco, prohlédaje k tomu. — Velmi často se čte také: V tomto ohledu. Hledíme-li k významu slova ohled, vidíme, že i to jest násilné rčení. Najisto správněji by se řeklo: v této věci, v této příčině, po této stránce.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 6, p. 191

Previous Měšťanka

Next Právem, s právem