dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Po vykonaných studiích

[Short articles]

(pdf)

-

Vazba tato se počala šířiti v novější češtině z obavy před podstatným jménem slovesným. V starším jazyce toho ostychu nebývalo a naši kronikáři a letopisci psávali bez rozpaků a správně: Po smíření kniežete a Pražan s Žižkú (Staří letopisové 63); léta téhož po rozjetí dříve řečeného sebránie (t. 76); po dokonání tak radostného a potěšeného poselství (Bartoš Písař 153); po vykonání těch neřáduov a vyhnání dobrých kněží (t. 315); po dokonání téhož sněmu (Dačický I, 150); po přečtení toho spisu i schválení práce defensorův (Skála 2, 93); po dokonání pak modliteb (t. 2, 350); po vykonání podpisů (t. 2, 138) atd. Teprve když u našich brusičů vznikla z jednotlivých případů nesprávného užití podst. jména slovesného a snad i z důvodů slohových nechuť k podst. jménům slovesným vůbec, byly shledávány a nabízeny rozličné jiné výrazové způsoby, jimiž časté užívání podst. jména slovesného mělo býti omezeno. Této nechuti neušla ani vazba »po skončení«, »po dokonání toho a toho« a v Brusech matičních i v Bartošových Rukovětech doporučuje se místo ní vazba s příčestím; na př. po skončeném vyučování m. po skončení vyučování (Brus. mat. z r. 1877 str. 62), po uplynulém příměří m. po uplynutí příměří, po ukončených zkouškách m. po ukončení zkoušek (Bartoš, Rukov., 2. vyd., str. 90 a j.). Vazba ta se vyskytuje sice také porůznu u některých starších spisovatelů (na př. po učiněné relací této, Skála 2, 351), ale najisto jí nesluší dávati přednost před vazbami zde svrchu položenými. Jeť to vazba nečeská a vznikla podle latiny napodobením t. zv. ablativu absolutního (auditis oratoribus a p.). Jejímu vlivu neušla svým časem ani spisovná němčina. O podobných napodobeninách německých, nach aufgehobenem Kloster (u Goetha), nach genommenem Abschiede von seinem Freunde (u Schillera) a j. napsal Behaghel (Die deutsche Sprache, 4. A., 1 75), že jsou to vesměs vazby neněmecké, které zasluhují pramálo, aby byly napodobovány. A o české náhražce této latinské vazby možno říci totéž. Vazba »po dokončení studií« jest i se svým podstatným jménem slovesným výraz najisto češtější než domněle správnější výraz »po vykonaných studiích«.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 3, p. 91

Previous Nátka

Next Úředník — úřadník