Časopis Naše řeč
en cz

Studie ibsenská

B.

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Gustav Pallas: Studie ibsenská. Zvláštní otisk z Osvěty, ročník 1918.

Formou plynnou a poutavou autor probírá v této stati 1. Ibsena jako zralého myslitele a kritika, 2. Ibsena jako zralého umělce a 3. Červánky jeho večera. Jest to patrně ukázka z větší práce, která svědčí o důkladném studiu spisovatelova miláčka. Není to však jen studie literární, nýbrž také filosofická a zvláště etická. Spisovatel procítil Ibsena, svůj život s ním spojil a vyvážil z jeho děl veliké poznatky řádů světa, Boha, lidí. Z každé stránky vane láskyplná pieta k velikému seveřanu. Takového prozpytování a přiblížení celého díla spisovatelova duši a srdci čtenářů přáli bychom též básníkům našim. Pan spisovatel věnuje stejnou péči věci [299]jako formě. Jazyk je vybroušený, vyhýbá se co možná slohové abstraktnosti, jaká bývá oblíbena u filosofických prací, a jde za plastičností, které však jest na újmu, že se někdy povoluje uzda cizím slovům. Možno se právem těšiti na dílo celé.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 10, pp. 298-299

Previous Moji hoši

Next E.: Judita