Časopis Naše řeč
en cz

Vyložený podvod

[Short articles]

(pdf)

-

Říká se »to je vyložený podvod, vyložené darebáctví«. Sotva v těchto rčeních lze hledati něco nesprávného, aspoň neviděti pramene cizího, ze kterého bychom zde byli čerpali. Základní význam slovesa vykládati, vyložiti byl asi »položiti ven«, zejména »něco ukrytého položiti tak, aby to bylo viděti«. Tak má na př. Jungmann doklady o »vykládání« věcí z truhly a pod., a zejména se odedávna »vykládá« zboží na trhu i v krámech (již staročeský Mastičkář poroučí sluhovi Rubínovi: »Jedno na to všdy ptaj a těch miest pytaj, kde bychom mohli svój krám vyklásti a draho prodávati své masti«). »Vyložený« podvod jest tedy takový, který každý může viděti. Otrocký překlad z němčiny jest za to »vyslovený« podvod (ausgesprochen).

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 6, p. 189

Previous Společnost o omezeném ručení

Next Vzhůru

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1