Časopis Naše řeč
en cz

Hýje, čehý, hot…

[Answers]

(pdf)

-

Prosím, aby v »Naší Řeči« byl vysvětlen původ slov: hýje (, vjí), čehý (čihý), hot, ou, prr, vůbec slov, kterými přikazuje se tažnému zvířectvu, aby činilo jisté pohyby. Mluvili jsme zde o různých věcech české řeči se týkajících, při čemž někteří rolníci mne žádali, abych jim vysvětlil původ vyčtených slov. Žádosti jejich, pro neznalost věci, vyhověti jsem nemohl, ale slíbil jsem jim, že se sám o věci poučím a jim pak výsledek oznámím. Snad by věc ta zajímala i jiné čtenáře »Naší Řeči«. Jsou to výrazy původně české či jinojazyčné?

Otakar Kabelák, správce školy v Stanově u Vysokého nad Jizerou

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 8, p. 252

Previous Hřiště, hříště, hřisko

Next Chybiti — chybovati