Časopis Naše řeč
en cz

Psí počasí

[Answers]

(pdf)

-

Psí znamená v přeneseném významu velmi často tolik co špatný, bídný; říkáme psí život, psí strava, psí dílo a p. Kněz Jan píše Janu Henrichovi ze Švamberka o psích kacířích (Archiv Č. 15, 70, r. 1495) a v staročeské divadelní hře Ruth (1604) spílá čert Kornifel Noemi a Ruth dokonce »psích vopic« (v. Flajšhans, Č. přísl. II, 311). Toho významu je i rčení »ve psí býti, ve psí učiniti« a řada odvozenin jiných, peský, pesky (peskovati), psota (psotný, psotník), psovati atd. Psí počasí je tedy bídné, hanebné počasí, že by psa nevyhnal; v tom smysle utěšuje se také Čelakovského pocestný (Ohl. p. čes. 24), »ej, co já dbám na té cestě na psoty a sloty«. Není tu tedy třeba hledati vlivu cizího. Zato výraz »to je pro kočku« je zřejmý překlad německého rčení »das ist für die Katze«, neboť v představivosti naší nemá základu. Autor kritiky slov v »Národních Listech«, který tato dvě rčení »psí počasí« a »to je pro kočku« učinil předmětem své úvahy, užil druhého rčení zajisté jen proto, aby se dobral svého vtipu. A z nouze o vtip napáchalo se již mnoho zlého.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 6, p. 192

Previous Právem, s právem

Next Vlašský