Časopis Naše řeč
en cz

K RKZ

Dr. Josef Dobiáš

[Answers]

(pdf)

-

V 1. čísle II. ročníku »Naší Řeči« uveřejnil A. Frinta seznam nových slov v našich podvržených rukopisech R. K. Z. Dovolte, abych seznam jen ve dvou bodech opravil.

1. Jméno Luděk, vyskytující se v RK, má Gebauer, Sov. staroč. II, 285 doloženo, ovšem v latinisovaném tvaru Ludco, už z let 1267 a 1299. Není tedy nově tvořeno teprv od Hanky nebo Lindy, ale ovšem použito ho, patrně nedorozuměním, za hypokoristický tvar německého Ludvík, ačkoli to mohla být hypokoristická forma staročeského (doloženého) Lúdislav.

2. Ani vlastní jméno Záboj není slovo nově utvořené teprve počátkem století XIX.

V pramenech k dějinám pelhřimovským, o nichž pracuji, shledal jsem se s tímto vlastním jménem aspoň třikrát, a to už od 1. polovice XV. stol.

a) L. 1447 Mikuláš z Ledče, děd Daniele a Jakuba, sirotkuov nebožce Žaludových, vzal jest 5 kop za hlavu za nadepsaného Žaluda, za kterýchžto pět kop zastavili sú rukojmie Jana ze Bříšt Starých, řečeného Záboj (psáno: zaboy).

Kniha městská z r. 1419, fol. 20b.

b) 1458 stalo sě jest svolenie o brusnici, kteráž proti Jírovu lesu jest založena, že za vytopenie lúky Jírovy kolářovy a Zábojovy (zaboyowy) obec Pelhřimova města oddala jim lúku, — a to pod struhú Zábojovú (zaboyowu).

Tamtéž, fol. 28.

c) Někdy v 11. 1567—70 uvádí se mezi svědky před právem pelhřimovským též Jíra Záboj (Gira Zabog).

Acta et sententiae 1561, vložená cedulka za fol. 34.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 7, p. 216

Previous Úkor a ujma (újma)

Next Pohřížiti