Časopis Naše řeč
en cz

Komolení místních jmen

[Answers]

(pdf)

-

Čtenář našeho časopisu navazuje na naši poznámku o zkomolení místního jména Kúty (»N. Ř.« I, 315) a dodává, že Vilímkův Jízdní řád se dopouští i jiných chyb proti správnému znění našich místních jmen: tak v každém vydání jeho opakuje se jméno stanice Dělyhov (na trati Opava—Svinov), ač se jmenuje správně Děhylov (ale něm. Dielhau). Ale ani sami nebýváme lepší. Týž čtenář ze Slezska si stěžuje, že v slezském (35.) čísle »Národa« bylo dvakrát (v článku Adamusově na str. 630 a v článku Martinkově na str. 633) užito zkomoleného tvaru Hulčín (podle něm. Hultschin), místo správného Hlučín.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, p. 32

Previous Kunovice — kunovský

Next Jungmannův Slovník