Časopis Naše řeč
en cz

Stolypin — paní Stolypinová

[Answers]

(pdf)

-

Ruská a jihoslovanská jména na -ov (-ev), jako Kornilov, Miladinov, i naše domácí jména téhož zakončení (Slukov) jsou našemu citu jazykovému podstatná jména jako všecka jiná a tak je také skloňujeme (viz o tom »Naši Řeč«, 1, 311). Proto i jména ženských osob tvoříme od nich týmž způsobem jako od jiných jmen mužských: jako choť pana Slukova je paní Slukovová, tak i choť generála Kornilova je paní Kornilovová, známá ruská malířka Marie Baškircevová atp. Totéž platí i o ruských jménech na -in, jako Stolypin, Larin, Garšin a p., která jsou stejně utvořena a stejně se i skloňují jako naše domácí jména Kubín, Mašín, Havlín a p. Choť pana Stolypina slove tedy, jak naše noviny většinou správně psávaly, paní Stolypinová, Taťjana Larina se bude jmenovati v českém textu Taťjana Larinová atp. Píše-li se u nás v překladech z ruštiny Anna Karenina, je to šetření ruského znění jména asi podobné, jako kdybychom psali kněžna Požarskaja, Rajevskaja místo Požarská, Rajevská a p.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, p. 30

Previous Odtížení

Next Zprůsvitněti, drahokamově