Časopis Naše řeč
en cz

Svrchupsaný a nížepsaný

[Short articles]

(pdf)

-

je staré předložkové spojení z dob, kdy vrch znamenalo ještě hořejšek (význam »hora, kopec« se šíří od 16. st., ač již před tím jsou ojedinělé doklady); proto nejsou rčení svrchupsaný, svrchu jsme mluvili atp. nesprávná (jsou v tom ovšem překlady lat. rčení se supra). Svrchupsaný, svrchuřečený (také napřed, dříve, nahoře psaný, jmenovaný atp.) čte se v starých listinách (od počátku 15. st.) stále; proti tomu bývalo obyčejně dolepsaný (vdolepsaný), ale i níže se tak říkávalo (»takto řeč teď níže« již v Tkadlečku) a ani nížepsaný atp. není tedy nesprávné.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, p. 23

Previous Sen a bezesný

Next Šrot