dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»Spáliti za sebou mosty«

[Answers]

(pdf)

-

Rčení toto vzalo původ ve výroku Cortezově, který chtěje vojsko v Mexiku bojující přiměti, aby nemajíc naděje na návrat tím statečněji bojovalo, rozkázal: Quemar las naves, spáliti lodí! (Flajšhans, Živá slova 385). Odtud se užívá těchto okřídlených slov o tom, kdo se zbavuje všeho, co by mu později mohlo poskytnouti příležitosti nebo záminky k návratu, k ústupu, ke kompromisu atd. Jako jiná okřídlená slova (citáty, výroky atd., na př. mouřenína omývati, tahati kaštany z ohně a p.), jest i tento výraz v různých obměnách (něm. alle Brücken hinter eich abbrechen, franc. brûler les vaisseaux a p.) majetkem obecným a nelze v jeho užití spatřovati vliv jazyka cizího.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 7, p. 218

Previous »Slečna doktor«

Next Listárna