dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jungmannův Slovník

[Letter's to editors]

(pdf)

-

Panu F. S. ve Vídni. Seznam zkratků k Jungmannovu Slovníku připojen byl; jest o jednom listě a obsahuje jednak zkratky lexikální, jednak jména spisů a spisovatelů. Většina zkratků Jungmannových opakuje a vysvětluje se v Slovníku Kottově. Seznam předplatitelů Jungmannova Slovníku, ohlášený ke konci předmluvy, v exemplářích nám po ruce jsoucích však připojen není. Podobizna Jungmannova, přidaná k 2. vydání jeho Historie literatury české (v Praze 1849), je reprodukována v životopise Jungmannově od Chalupného (v Zlatorohu, sv. 8. až 9.) za str. 102 s označením: Jungmann z posledních let života.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, p. 32

Previous Komolení místních jmen

Next Sdělení redakce