dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Táhnouti se na něco

[Answers]

(pdf)

-

Výraz táhnouti se na něco ve významu dovolávati se něčeho nebo nárok na něco činiti býval častý v jazyce starším. Jungmannův Slovník uvádí doklady: Táhli se na knihy (z Plácela), Táhl se na seznání poručníkův (z rkp. Práv kutnohorských z r. 1529), Na tom statku, na kterýž se Kuba táhne (z rkp. z r. 1545) a p. Z jazyka právního doby starší přešlo toto rčení i do nynějších spisů právnických a nemusí tedy býti pokládáno za germanismus.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 4, p. 124

Previous Svéráz

Next Výraz