Časopis Naše řeč
en cz

Česká prósa

B.

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Česká prósa. Výbor statí k studiu české stilistiky a literatury. Uspořádal prof. dr. Frant. Tichý. Nákladem knihkupectví V. Machače v Berouně, 1918.

V knížce této shrnuto 24 ukázek od 23 spisovatelů, a to od Máchy, Němcové, Světlé, Nerudy, Jos. Durdíka, Třebízského, Zeyera, Čecha, Wintra, Hostinského, Jiráska, Vrchlického, Raisa, Šimáčka, F. X. Svobody, Jar. Vlčka, Al. a Vil. Mrštíka, Machara, Sovy, Šaldy, Růž. Svobodové, Ot. Březiny a Vikt. Dyka.

O výběru lze se příti; někdo bude tu pohřešovati Palackého, jiný jiné historiky nebo literární dějepisce nebo romanopisce. Snad se někomu bude také zdáti, že jedna ukázka nestačí u některých mužů. Tak na př. Neruda má jinaký sloh ve svých feuilletonech nežli v životopisných a cestopisných statích, Sv. Čech jinakým se jeví v humoreskách nežli v cestopisech atd.

Ale to již jest údělem každého výboru, že zůstavuje mnohá přání nesplněna. Za to jednu zajímavost tento výbor má: možno v něm sledovati, jak se vyvíjel, tříbil a zdokonaloval jazyk, jak jím ten vládne těžce, onen hravě, jak kdo hřeší proti správnosti jazykové a jak kdo jí dbá. Co do obsahu ukázek nutno přiznati, že všude se chtěla vyloviti perlička, tak aby knížečka poskytla také cenného jádra. K rozmanitosti obsahové druží se také slohová: jsou tu dopisy, kritiky, rozbory a úvahy, povídky, charakteristiky, popisy a líčení. Snad by bylo mnohým čtenářům bývalo vítáno, kdyby se byl slovesný druh u každé ukázky označil.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 10, p. 301

Previous Světla utonulá

Next Alsasy