Časopis Naše řeč
en cz

Sen a bezesný

[Short articles]

(pdf)

-

Ve snách je jazyková nepravidelnost: čekali bychom ve snech (po staru ve sních), anebo spíše ve snu (ve sně), protože jinak není sen slovo pomnožné. Proč se tak říká, nevíme; ale říká se tak, co jazyk český známe, a bylo by zbytečné i marné vnucovati [23]mu tvar »správnější«. Slovo sen podle původu znamená vlastně spánek (ne co se ve spaní zdá) a s tím významem se ho dříve často užívalo: proto nelze míti za nesprávné, znamená-li přídavné jméno bezesný (bezesná noc) tolik co beze spaní. Jazyk náš si ostatně vytvořil při tvarech tohoto slova jemný rozdíl, jehož nebývá vždy dbáno: ve snách je spíše příslovce a znamená »ve spaní, ve snu«, ve snech je skutečný 6. pád mn. č. (»ve snech bývá pravda«).

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, pp. 22-23

Previous Sadílek

Next Svrchupsaný a nížepsaný