Časopis Naše řeč
en cz

Josefinský, Josefov, Josefovský

[Answers]

(pdf)

-

Příd. jméno josefinský je utvořeno příponou zpola latinskou (-inus), zpola českou (-ský), tedy asi podobným způsobem jako příd. jména filologický, fysikální a p., o nichž bylo psáno v 1. roč. »Naší Řeči« na str. 287. V této své formě příd. jméno josefinský těsně souvisí se slovem josefinismus, a jako josefinismus znamená určitý myšlenkový ráz doby Josefa II., tak zase josefinský značí vše to, co se tímto rázem vyznačuje. Pro tuto těsnou souvislost nelze příd. jména josefinský nahrazovati ani slovem Josefův ani slovem josefovský. Názory Josefovy jsou názory, které Josef měl jako jednotlivec, a to názory jeho vůbec, názory Josefovské by byly názory podobné asi názorům Josefovým (jako názory bolzanovské, kollárovské, kramářovské a p.), kdežto názory josefinské jsou názory, jimiž se charakterisuje doba Josefova, josefinismus.

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1, p. 31

Previous Zprůsvitněti, drahokamově

Next »Básně V. Dykovy«