Časopis Naše řeč
en cz

Struk, stručný

[Answers]

(pdf)

-

»Nemyslím, že by Vám nebyl znám původ slova stručný, ale snad Vás bude zajímati, jak mně původ toho slova vysvitl. Nedávno hovořil jsem s osmasedmdesátiletým starcem o časech za roboty — bylo to v Lomničce u Tišnova — i pronesl stařeček větu: »Sázele se tenkrát stručný vobila, teda hrách, čučka…« Toho označení hrachu a čočky jsem ještě nikdy neslyšel, ačkoli vím, že se lusku říká u některých luštěnin struk. Slovo »stručný« znal jsem dosud pouze ve významu přeneseném. A teprve teď se mi ujasnilo, že slovo to povstalo asi tímtéž myšlenkovým postupem, jako slovo jadrný. Od jádra jadrný, od straku stručný — s významem příbuzným. Nemýlím se?«

[96]Pan Ant. Humpolík, odborný učitel v Králově Poli, z jehož dopisu tento výklad otiskujeme, se nemýlí; a jeho doklad z živé mluvy lidové je tak pěkný, že by byl hřích ho nezachovati. Struk (starší tvar byl strouk, 2. p. struku) je slovo praslovanské (u je z původního nosového o, jak dokazuje polština a slovinština) a znamená vlastně něco sporého, nadělaného; v rozličných krajích českých a moravských se tímto slovem označuje lusk, také cecek kravího vemena, v jazycích jihoslov. také kukuřičný klas atp. Stručné je, co má struky (stručné obilí = luštěnina) anebo co je jako struk; stručná řeč je tedy řeč hledící obsahu, ne prázdných slov (jako lat. in nuce = »v ořechu, stručně«). Struk nebo strouček se také někde říká částem (»drápkům«) česnekové cibule; místo strouček se však obyčejně říká stroužek (lidová etymologie si to slovo upravila, jako by patřilo k slovesu strouhati). Jadrné je, co má jádro nebo mnoho jader, co je jako jádro. Naši předkové lat. malum granatum dobře si přeložili slovem »jadrné (nebo zrnaté) jablko«; ale protože Němci říkají Granatapfel, naučili jsme se po nich říkati »granátové jablko«, jako by v něm rostly granáty!

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 3, pp. 95-96

Previous Ovinovačky — ovinky

Next Vařící voda