Časopis Naše řeč
en cz

Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí

Martina Waclawičová

[Články]

(pdf)

Regional speech in the ORAL2006 corpus of spoken Czech with a focus on the situation in the Czech borderland

ORAL2006, a corpus of spoken Czech, provides new opportunities to research the speech of various sociolinguistic types of speakers. In this article, we focus on regional variation in speech. The speakers in ORAL2006 come from all regions of Bohemia, so we can observe differences in their idiolects related to the region of their origin. Phenomena of traditional dialects bound to a particular region are also typical for the given region in ORAL2006. Some of these phenomena spread from their original region to neighboring regions and often also to the borderland. These phenomena tend to be characteristic for interdialectal Czech. They frequently consist of some type of simplification in the morphological system. As concerns speech in the Czech borderland, we can state that some regional phenomena are only characteristic for a certain part of the borderland, i.e. the part neighboring upon the original region of the phenomena.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 2, s. 72-86

Předchozí Josef Štěpán: K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy

Následující Michal Křístek: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1