Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the distinction in the meaning of the words gurmán and gurmet and vyluhovat and vylouhovat.

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na význam slov „gurmet“ a „gurmán“. Někde se uvádí, že „gurmet“ je odborník na jídlo, labužník, znalec, kdežto „gurmán“ je žrout, ten, který se přežírá. Jindy je i „gurmán“ považován za labužníka. Je tedy v jejich použití rozdíl?

 

Odpověď:

Nový akademický slovník cizích slov (NASCS; Academia, 2005) vysvětluje výraz gurmán takto: ‚labužnický znalec kulinářského umění; též milovník dobrého jídla a pití‘, přeneseně a expresivně pak ‚vůbec milovník vybraných požitků, zvl. též uměleckých‘ (literární, divadelní gurmán). Takto je slovo uvedeno i ve Slovníku spisovného jazyka českého (ČSAV, 1960–1971), Příruční slovník jazyka českého (PSJČ; Státní nakl., 1. sv. 1935–1937) má slovo v podobě gourmand, vysvětluje ho rovněž výrazem ‚labužník‘. Základní význam slova gurmán je tak přinejmenším od dob vydání PSJČ neměnný. Gurmet je podle NASCS ‚(labužnický) znalec vína‘. Rozdíl mezi gurmánem a gurmetem je tedy pouze v jejich zaměření na víno nebo jídlo.

Obě slova přišla do češtiny z francouzštiny, Český etymologický slovník J. Rejzka (Leda, 2001) pod heslem gurmán uvádí: „Z fr. gourmand nejistého původu. Bývá spojováno s fr. gourmet ‚znalec vína, labužník‘ ze stfr. gromet ‚chlapec, sluha‘. Od zúženého významu ‚pomocník obchodníka s vínem‘ přes ‚koštér, obchodník s vínem‘ až k významu dnešnímu.“

 

Dotaz:

Prosím Vás o radu, zda se má čaj „vylouhovat“, nebo „vyluhovat“.

 

Odpověď:

Slovník spisovného jazyka českého (ČSAV, 1960–1971) uvádí: louhovat (řídce luhovat) ‚působit na něco louhem‘; loužit – ‚(co) máčet ve vodě nebo v nějakém roztoku‘.

Novější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, 1994) výrazy louhovat nebo loužit jako samostatná hesla nezachycuje, nalezneme zde pouze jejich dokonavou variantu vyloužit nebo vylouhovat – ‚extrahovat, loužením uvolnit z něčeho určité látky‘.

Jak však dokládá Technický slovník naučný (Encyklopedický dům, 2003), sloveso louhovat se v současnosti běžně užívá ve významu ‚působení kapalin (…) na různé materiály s cílem vyloučit z nich některé látky‘, tedy nejen louhem.

Slovník spisovného jazyka českého u samotného hesla -luhovat uvádí, že je užíváno pouze s předponou. Nicméně ani samo sloveso luhovat není nesystémové a lze jej použít jako jednu z možných variant. Čaj se tedy může louhovat i luhovat, ba i vyluhovat a vylouhovat.

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 2, s. 112

Předchozí Diana Svobodová: Co si můžeme vygooglit?

Následující Luboš Veselý: K takzvaným kapacitivům