Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the correctness of the word loajalitní.

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na slovní spojení „dlouhodobý loajalitní program“. Existuje vůbec v češtině slovo „loajalitní“? Když použijeme pouze „loajální“, neztratí věta svůj význam?

 

Odpověď:

Přídavné jméno loajální nese v češtině význam ‚oddaný, věrný panovníkovi, vládě ap.; poctivý, upřímný, přímý, otevřený v jednání; čestně plnící závazky, respektující zájmy druhého‘, spojení dlouhodobý loajální program by tedy patrně mělo jiný význam, než jaký zamýšlíte.

Přídavné jméno loajalitní se v češtině objevuje, a to právě ve spojení s podstatným jménem program, což ukazuje na jeho motivaci anglickým loyalty programme. Po formální stránce nelze přídavnému jménu loajalitní nic vytknout, systémově se jeví jako utvořené podle českých slovotvorných zásad (loajalita – loajalitní), i když jeho primární motivací nebylo přejaté české slovo loajalita, nýbrž zřejmě právě anglické loyalty ve výše uvedeném spojení; slovu loajalita se loajalitní formálně přizpůsobilo.

Pro uvedený význam se však již v češtině používá označení věrnostní program, které považujeme za vhodnější jednak pro vžitost a jednak pro jeho obecnou srozumitelnost. Přestože se spojení loajalitní program v praxi najde, počet výskytů je zatím oproti věrnostním programům zcela zanedbatelný a lze rovněž pochybovat o tom, že spojení loajalitní program bude obecně srozumitelné. Zatím se nám loajalitní jeví jako mechanický překlad, překlad bez uvážení domácích pojmenovacích možností a zvyklostí.

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 1, s. 56

Předchozí Jiří Rejzek: František a purpura

Následující Josef Štěpán: K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy