Časopis Naše řeč
en cz

Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština

Jan Chromý

[Články]

(pdf)

Language attitudes, matched-guise technique and the Czech language

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 5, s. 252-262

Předchozí Filip Smolík: Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata

Následující Radek Skarnitzl, Pavel Machač: Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1