Časopis Naše řeč
en cz

Všecko se »odehrává«

X.

[Answers]

(pdf)

-

Píše se nám:

Před očima a patrně i v uších našich novinářů všechno se »odehrává« (= spielt sich ab). Odehrávají se nynější hrozné bitvy, odehrává se válka světová; odehrávají se vraždy, krádeže, všechny trestní skutky; ba odehrávají se i přírodní zjevy, přírodní zákony, zkrátka vše, co se koná pod sluncem, jakoby celičký svět byl ohromný flašinet, jenž odvrzává všechno, co se děje na ubohé zeměkouli naší. Krásné slovo to se tak zakořenilo, že se i soudcové ptají, když vyslýchají svědky o událostech: »Kde pak se to odehrálo?« Byl jsem přítomen, když prosťáček, který nečítá našich novin, jehož se tak ptali, odpověděl: »Tam při tom, [95]prosím, nikdo nehrál«. Nevím, měl-li na mysli kolovrátek či karty — ale spíše karty, protože si liboval v »barvičce«. Je pravda, jsme národ »muzikantský«; ale té »muziky« v novinách je přece jen už příliš mnoho. Proto vás prosím: odzvoňte umíráčkem tomu věčnému »odehrávání


Odzváníme milerádi. Říkejme a pišme: bitvy se svádějí, válka se vede, vraždy a krádeže se pášou nebo dějí, přírodní zjevy se pozorují, naskytují, to a to se stalo nebo děje atd.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 3, pp. 94-95

Previous »Rce«

Next »Nové lásky «