Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Editor's notice]

(pdf)

-

OPRAVA. V č. 7. na str. 216 v ř. 21 (jak upozorňuje p. prof. B. K.) zkratka »stč. Dif. 187« má se správně čísti »Stč. Dif. 187«, to jest: Dra. F. J. Studničky Základů vyšší mathematiky díl I. O počtu differenciálním. Druhé vydání. V Praze 1878. Tam na str. 187 se »dotyčník« definuje jako bod, ve kterém vzájemně se dotýká několik větví křivky, jež mají vesměs tutéž tečnou.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 8, p. 256

Previous Listárna redakce

Next Josef Král: České jamby