Časopis Naše řeč
en cz

Slovenština

[Answers]

(pdf)

-

Panu K. K. v P. Děkujeme za pokyn. Budeme si zajisté všímati řeči také východní větve našeho národa, spisovné i lidové. Víme, že v podstatě je ryzí a bohatá, ale vidíme zároveň, že má, zejména v novinách a knihách, rovněž již své kazy. Chystáme článek o třetí spisovné řeči na Slovensku (vedle české a slovenské), t. ř. českoslovenštině, a máme slíben rozbor mluvy Svetozára Hurbana-Vajanského, který, jak povědomo, usiloval o naprostou samosvojnost literární slovenštiny v látce i formě, a přece, vlivem tištěného slova českého, bezděky podléhal skladbě i slovníku spisovné češtiny mnohem pronikavěji, nežli na př. svérázný Hviezdoslav nebo Kukučin.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1, p. 32

Previous Užitečné návrhy

Next Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních