Časopis Naše řeč
en cz

Číslovky řadové

J. Š.

[Short articles]

(pdf)

-

Nedávno jsem poslouchal velice zajímavou přednášku učeného pána z vyššího učiliště a bylo mi podivno, že stále říkal na př. roku tisíc pět set dvacet aneb roku tisíc osmset čtyřicet. Nemám tušení, proč se odstraňují číslovky řadové, neboť to, co jsem slyšel u řečeného pána, i jinde a jindy jsem pozoroval. Což není pěknější, řekne-li se roku patnáctistého dvacátého, neb osmnáctistého čtyřicátého? Zdá se, že chtíce býti v proslovení úseční a struční, ničíme mateřštinu a říkáme: roku pět místo pátého, anebo je příčinou toho naše ledabylost, jako když říkáme: jdu přes Palacký most neb do Kinské zahrady (místo Palackého a Kinského). Bylo by záhodno o věci této ve zvláštním článku pojednati a všem, kdo dějinám učí, do duše promluviti, aby řadových číslovek nezamítali.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 6, p. 185

Previous E.: O vydávání našich klassiků

Next J. Š.: Polovice — polovina