Časopis Naše řeč
en cz

Vědec, nikoli »vědátor«!

X. Y.

[Short articles]

(pdf)

-

Naše denní listy stále nás trápí nepěkným a nemožným slovíčkem »vědátor«. — Mluva lidová tvořívá taková slova z českých kmenů latinskými koncovkami toliko žertem a posměšně. Téhož původu je slovo synátor. — Kdo pracuje vědecky, je vědec.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 10, p. 305

Previous K. J. (= Karel Juda): Sporý

Next X. Y.: Zbytečné superlativy