Časopis Naše řeč
en cz

Román carevny Kateřiny II.

F. R.

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Eugen Zabel: Román carevny Kateřiny II. Str. 259.

Překlad tento jest jazykově nadmíru povrchní. Hlavně jména místní a názvy osobní jsou uváděny ve tvarech nesprávných, patrně vzatých z předlohy německé. Tak na př. se píše: princezna z Anhalt-Zerbstu (správně anhaltsko-srbištská), kníže Poshárski (m. Požarskij), Scipio s Terénzem (Terencem), v Zaardenu (v Zaandamě), princezna z Kurlandu (princezna kuronská), Poniatowský (Poniatowski po polsku, Poňatovský po česku), Rasumovský (Rozumovský, Rozumovskij), Bestužev-Rumin (Rjumin), litavské lesy (litevské), princezna z Hessen-Darmstadtu (hessenskodarmstadtská), pluk Semjonevský (semenovský), u Zondorfu (u Zorndorfa), v Kostromé (Kostromě), Jeanu Jacku Rousseauovi (slul Jan Jakub, francouzsky Jean Jacques), Vasilčiko (Vasilčikov), v galerii Beckiho (Beckého), Demetrie (Dimitrije), Petr Ulrich (Oldřich), s Apollem (Apollonem), Alexej, Deržavin (Alexěj, Děržavin) a j. Na str. 191. je zpráva, že rakouský císař Josef II. jmenoval Orlova říšským knížetem; titul císařství rakouského však jest teprve z r. 1804.

Germanismy a nesprávnostmi kniha se jen hemží. Uvádíme pouze některé: pomoc vojenská obnášela 83.000 m. (m. činila, bylo jí; obnášeti má v češtině naprosto jiný význam), jedno město za druhým (m. město za městem), tah obličeje (m. rysy), příležitost ku přepadnutí (m. přepadnouti), navzdor péči (m. přes péči), Evropa ji obdivuje (m. E. se jí podivuje, obdivuje), předhazoval mu (m. vytýkal, vyčítal mu), vyhlíželi špatně (m. vypadali), odbýti slavnost (m. slaviti, konati a p.), kýžeútěcha (m. žádoucí), hájiti právo (m. práva)„ střežiti tvrz (m. stříci tvrze), Jesuiti (m. Jesuité), přečetla (m. přečtla), mís (m. mis), rozžal (m. rozžehl), tělo Kleopatry (m. Kleopatřino) atd.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5, p. 146

Previous Povídky z Kopanic

Next Z našich časopisů