Časopis Naše řeč
en cz

»Semišový« kartáč

[Short articles]

(pdf)

-

»Semišový« kartáč nemá chyběti v žádné domácnosti«, vykládá obchodní leták o kartáčích z odpadků kůže na čištění oken. »Semišová« kůže je něm. Sämischleder, a sämisch němečtí filologové sami vykládají tak, že slovo to vzešlo z českého zámiš (pol. zamesz, zamsz, rus. zamša), což se zdá býti slovem původu východního, snad tureckého. Říkáme-li semiš, semišový, je to totéž, jako říkáme-li místo bič, pečeť někdy pajč, pečoft, podle znění, jehož tato slova, původem česká, nabyla v ústech německých. Český tvar je doložen již v cestopise Kabátníkově († 1503): proč bychom tedy říkali najednou jinak, než zámiš, zámišový? Slovo leš v našich Naučných slovnících (tvar vlastně polský) je německé (ze zastaralého Lösche).

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5, p. 149

Previous Cizí slova

Next »Vykolejiti«