dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jihočeské »bátožna«

Bohumil Vydra

[Short articles]

(pdf)

-

Poslední dobou řešena byla v denních listech otázka, možno-li spatřovati v jčes. lidovém bátožna spojitost se slovem baťoh, které bylo navrhováno za slovo původu německého »ruksak«. Dobře již tehdy časopisy (NÁR. LISTY a j.) upozornily na to, že slovo »bátožna« je přejato z němčiny, kde zní Weidtasche. Výraz ten vyskýtá se v nářečích českých v tvarech přerozmanitých. Kott v Příspěvcích I. uvádí slova vátošna, bátošna, vartošna, bartošna, brátošna = myslivecká brašna; slovo to zná i Jungmannův Slovník I.: vátošna; na Moravě slyšeti lze také: bátoš,-a nebo bátoša,-e = myslivecká brašna, kdežto bátošna je mošna školácká (srov. Bartošův Dial. slovník, 183).

Kterak se tato slova rozvila z něm. Weidtasche? Nejlépe se shoduje se slovem německým tvar vátošna, které vzniklo z Weidtasche dial. výslovností něm. ei (aj) = a a k němuž podle mošna, brašna přidána byla přípona -na; dalším postupem, snad podle brašna, rozvíjejí se tvary bátoš, bátošna, brátošna, var[28]tošna, bartošna, posléze i jčes. bátožna (ač-li je to skutečná výslovnost). Spojitosti se slovem baťoh v slově tom však není.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1, pp. 27-28

Previous Z našich časopisů

Next Kdyžtě