dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Olgin

J. K.

[Short articles]

(pdf)

-

Naši spisovatelé tvoří nesprávně k jménu Olga přisvojovací přídavné jméno Olgin místo správného Olžin. Tak v Gončarovově Oblomovu, jejž přeložil Vilém Mrštík (Ruské knihovny sv. XXXXVI., v Praze 1902, nákl. J. Otty), čteme v díle II.: soumrak zahalil obrysy Olginy tváře (225.); — přišel sluha od Marie Michajlovny, Olginy tetičky (250.); — baron… byl i správcem nevelkého Olgina jmění (254.) atd. — Stejně píše Antal Stašek ve svém románě »Na rozhraní«.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5, p. 152

Previous J. K.: Podnos

Next Gn.: »Přicházeti«