dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»Ženské tele«, »mužské tele«

[Short articles]

(pdf)

-

Není to podskalský vtip, nýbrž vytištěná skutečnost a dokonce poučení pro zemědělce. Představte si našeho venkovana, jakým zdravým selským smíchem asi uvítá novou »spisovnou« náhradu za starodávnou jalovičku a býčka! Půjde-li to tak dále, dočkáme se češtiny dvojí: jedna bude žíti v ústech lidu a v životě skutečném, druhá se bude líhnouti v spisovnách a na papíře — čeština živá a čeština papírová!

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1, p. 31

Previous »Povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi«

Next »Básník les«