Časopis Naše řeč
en cz

Záležitost

J. K. (= Josef Kratochvil)

[Short articles]

(pdf)

-

Slovo záležitost jest původu nového a kmotrem mu stálo německé Angelegenheit. Záhy se rozmohlo tou měrou, že málem vytisklo starý a lidový výraz věc.Máme obhájce v záležitostech trestních, záležitosti veřejné i soukromé, školské, obchodní i rodinné, ba i ministra zahraničních záležitostí máme. Vyjádřeme tímto slovem lidový verš: »Loučení, loučení, což je to těžká záležitost«, a jistě pocítí každý, kterak slovo to je nevhodné.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 3, p. 93

Previous Divoké květy z novinářských sadů

Next J. K. (= Josef Kratochvil): Onen