Časopis Naše řeč
en cz

Podnos

J. K.

[Short articles]

(pdf)

-

Na str. 28. prvního čísla t. l. dává se přednost cizímu tác před nově utvořeným podnos. Ale to by bylo proti snaze našich obchodníkův a průmyslníkův o náhradu cizích názvů českými. Slovo »podnos« není utvořeno zrovna šťastně, ale mému »etymologickému citu« by nevadilo, že slabika -nos se hláskově shoduje »s jistou částí obličeje, ne vždy nejchutnější«. Jsou-li proto zavržení hodna i slova nános, únos, přenos, výnos, z nichž první slovo je lidové?

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5, p. 152

Previous Vcp. (= Josef Vycpálek): Rozhodně

Next J. K.: Olgin