Časopis Naše řeč
en cz

»Rce«

[Answers]

(pdf)

-

Panu J. K. v S. Ptáte se, jaký slovesný tvar je rce, který jste četl několikrát v překladě pocházejícím od spisovatele dbalého správnosti jazykové; na př. »dovíte se to (lépe: toho) jistě zítra, rce podkoní«. Rce je ještě méně, než slovo vojště ve větě: »důstojníci… byli vyzváni, aby vstoupili do vojště«, kterou jsme tyto dni čtli v rozšířeném časopise; vojště je zastaralý lokál (ve vojště = ve vojsku), který u předložky do ovšem je nesmyslný — rce však není nic. Snad panu překladateli tanul na mysli tvar vece.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1, p. 32

Previous »Bánkbán« = »v bance«

Next Užitečné návrhy