dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Užitečné návrhy

[Answers]

(pdf)

-

Panu F. V. v B. Návrhy Vaše upřímně vítáme, předkládajíce je čtenářstvu. »NAŠE ŘEČ ať hledí opravovat a doplňovat naše slovníky. Kterak říci Erbschleicher, Wetterwinkel, spitzfindig, kterak přeložíme »až naprší«, »on to obskákal«, »nevýpravná (žena)«, »nenechavý (lid)« — atd. bez konce… Dále bych tam hledal výklad populárních slov, jako kebule (snad kotrba); slov na Moravě neznámých (táčky); o slohu Františka Palackého, Pavla Josefa Šafaříka; starý (od V. Šafaříka) a nový překlad Humboldtových Ansichten der Natur. — Před dvacíti lety navrhl jsem Němcům důležitou věc: provolání k čtenářům, aby na jistou adresu zasílali všecko, co se jim zdálo býti nové, neobvyklé a jinaké. Za rok, za dvě léta vydalo by se to jako Letopis jazyka českého z l. 1917—1918… To by byly nejlepší dějiny jazyka. Slovníky jsou vždy neúplné. Než vyjde obrovský slovník Grimmův, němčina bude mít aspoň o 50.000 nových slov a vazeb více… NAŠE ŘEČ mohla by tu učinit počátek.«

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1, p. 32

Previous »Rce«

Next Slovenština