Časopis Naše řeč
en cz

Samotíž

Prof. dr. Josef Thomayer

[Answers]

(pdf)

-

K poznámkám o slově »samotíž« (v 3. a 7. čísle Naší Řeči) poznamenávám, že v mém mládí sluly na Chodsku »samotížky« malé sáně, lidmi tažené, anebo sáňkování sloužící. Hruška ve svém Dialektologickém slovníku chodském slova toho nemá, patrně se tedy z úst lidu chodského ztratilo. Také se za starodávna mluvilo o samotížném mlýnu, nevím však, čím se mlýn takový vyznačoval. Zrovna na slově »samotíž« je patrno, jak mluva naše stále víc a více se stává chudší.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 9, p. 283

Previous Jak se píše

Next Váha