Časopis Naše řeč
en cz

Okres Smíchov či Smíchovský?

[Answers]

(pdf)

-

Zemský správní výbor český ve zprávách o svém sezení (spr. seděni neb zasedání) týdenním psává: v Libšicích, okres Smíchov, ve Lhotě Zálesní, okres Hüttendorf, a vedle toho v Kosově Hoře, okres sedlčanský, ve Sv. Kateřině, okres tachovský atp. Kdo jen trochu správně česky mluví a myslí, toho hned udeří výraz: okres Smíchov, je to zřejmý překlad z němčiny: Bezirk Smichow. Lid náš nezná naprosto té obchodní zkomoleniny, mluví jen o okrese smíchovském, kraji práchenském atd.

Ve zprávě zemského výboru už dokonce neradi čteme tak nesprávnou češtinu. Měl by býti vzorem ladné a čisté mluvy jednací. Pisatel těch zpráv jako by byl na vahách, který z obou způsobů jest správný, a užívá proto obojího.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 8, p. 251

Previous Ta cizí slova

Next Jura Buráň: Ještě »zázemí«