dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ještě »zázemí«

Jura Buráň

[Answers]

(pdf)

-

NŘ. I 316, II 29 a 252 snaží se zavésti výrazy zápolí (záfrontí) za vojenský pojem něm. Hinterland, odůvodňujíc, že nazývá-li se území bitevní polem, frontou, jest to, co je za ním (tedy Hinterland), zápolí, záfrontí.

Vývod tento byl by zajisté správný, kdyby šlo o území toliko dvoje: bitevní a nebitevní.

Z vojenských však příčin (kvalifikace mužstva podle tělesné schopnosti, jeho zařadění, požitků atd.) dlužno přesně rozlišovati území troje: Front, Etape, Hinterland.

Sluje-li tedy bitevní území polem, bojištěm, frontou, pak by zápolí, záfrontí mohlo značiti etapu a nikoliv Hinterland.

Vojenský pojem něm. Hinterland vystihuje nejlépe, jak věcně, tak obrazně (srov. ústraní, úpatí, též pozadí) výraz úzadí, NŘ. již navržený a na Slovensku též hojně užívaný.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 8, p. 251

Previous Okres Smíchov či Smíchovský?

Next Ing. F. Smékal: Samotíž