Časopis Naše řeč
en cz

Košice, Košic; Bratislava, v Bratislavě

[Short articles]

(pdf)

-

Pod tímto nápisem napsaly Lidové Noviny brněnské v čísle 53. toto: »Že si české noviny nevšímají pořádně věcí na Slovensku, je stará věc, že by to teď mohly dělat, je zřejmo, ale některé listy se zásadně nepřiučují ničemu. A tak píše ještě plno českých listů o Košici, kde mají mluviti o Košicích atd. Což pak se aspoň Slovenský Východ nečte? Obrázkové časopisy z Prahy také skloňují v jednotném čísle — je to už ostuda!« Ano, je to ostuda, nezná jí-li noviny jmen ani větších měst našeho státu!

Pokud se týká Prešpurku, užívají Slováci proň jména Bratislava. I není záhodno proti tomu zdomácnělému tvaru zaváděti tvar Bratislav, vědecky snad sice správný, ale dnes přece už uměle znějící, který na Slovensku sotva by se již ujal. Slovenské názvy místní nejlépe přijmouti beze změny a nevnucovati lidu neobvyklých jemu novotvarů. I v Čechách ostatně v lidu se říká Čáslava, Přibyslava, na Moravě Břeclava. Tomu. dialektickému sklonu napomáhala slova jako Sázava, Morava, Jihlava, Opava, Klabava a pod.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 3, p. 87

Previous Dal se do pláče — rozplakal se

Next Richard Jiřík: »Má dáti« — »dal«