dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»Self made man«

[Answers]

(pdf)

-

Self made man je těžko nahraditi jediným slovem českým, které by vystihovalo angl. složeninu, vlastně větu na jedno slovo sraženou. Ani samorostek ani samorobec nevystihuje smyslu: samorostek uvádí se nutně v souvislost se slovem samorostlý, které znamená něco jiného než slovo anglické (na př. samorostlý humor, samorostlé názory), v samorobec — nehledě k nespisovnému robiti — není vystižen trpný, vlastně zvratný význam slovesné složky anglického slovesa (samorobec = kdo sám, bez cizí pomoci něco robí). Náhrady za taková slova tvoří se nejlépe spontánně, jen se zřetelem na pojem a bez zřetele na tvar slova cizího. Tak tvoří lid a možná, že by se v jeho slovníce našlo označení pro člověka, který se sám udělal. Snad některý z našich čtenářů mohl by nám pomoci.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 3, p. 93

Previous K. Bolina, Red. (= Redakce): »Samotíž«

Next K. K.: Snětivý klas v české pšenici?