Časopis Naše řeč
en cz

»Platiti«

Dr. Gintl

[Answers]

(pdf)

-

Prof. Zubatý v článku svém, jednajícím o slovese »platiti«, praví na str. 36.« »Zde bych upozornil na slovo, které upadlo v zapomenutí a přece snad, zejména ve slohu právním a úředním, leckde mohlo by býti vhod. Kdo platí, je platitel. Staří [92]Čechové mu říkali »plátce«; to je slovo, které by se mohlo vzkřísiti k novému životu.

K tomu si dovoluji podotknouti, že není třeba, aby slovo toto bylo kříšeno, neboť ho novější právníci výhradně a již dosti dlouho v slově i v písmě užívají místo »platitel«.

Zásluhu o to má Alois Vojtěch Šembera, který ve svém překladě »Obecného zákoníka občanského« (jehož první vydání vyšlo r. 1862) všude tam, kde se v německém tekstě vyskytuje slovo »Zahler«, klade »plátce«, tak zejména v §§ 1357, 1358, 1361, 1400, 1401, 1422 a 1423. Slovo »Selbstzahler« v § 1407 překládá Šembera »samoplátce«.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 3, pp. 91-92

Previous Hohenzoller — Hohenzollerové

Next J. B., Red. (= Redakce): »Po případě«