Časopis Naše řeč
en cz

Kterak se překládá ze slovanských jazyků

J. Inderka

[Answers]

(pdf)

-

Chorvatské listy napsaly nedávno, že bosenský národní výbor nalezl ve spisech bývalého rakouského vojenského velitelství v Sarajevě telegram, kterým se z Vídně nařídilo: Bude-li rakouské vojsko přinuceno Bosnu a Hercegovinu opustiti, budiž [58]obyvatelstvo pobito, a to »bez obzira na doba i spol« (= bez zřetele na věk i pohlaví). V »Nár. Listech« z 31. ledna čteme, že bylo nařízeno, »aby bylo popraveno obyvatelstvo bez ohledu na dobu a společnost.« Jak rozuměti této větě?

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 2, pp. 57-58

Previous Kabát dobře padne

Next S pomocí — pomocí