Časopis Naše řeč
en cz

Váha

[Answers]

(pdf)

-

K našemu výkladu o váze na vážení vody ze studní (v listárně seš. 7 tohoto ročníku, str. 224) oznamuje nám čtenář našeho časopisu, že v svém rodišti ve Vilémovicích na Kutnohorsku slýchal v době svého chlapectví nazývati ono táhlo s okovem při studních zřízené mezi lidem »váh« (ten váh.) »U Ryšánků mají váh.« Tím lišil lid váh od váhy užívané k jiným účelům.

Podle zprávy jiného naše čtenáře říká se váze na vážení vody také »vážidlo.«

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 9, p. 283

Previous Prof. dr. Josef Thomayer: Samotíž

Next Arch. dr. Alois Čenský, Red. (= Redakce): Futro, venýř