dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zub času

F. N.

[Answers]

(pdf)

-

Matiční Brus z r. 1894 píše: »Úsloví: Zub času hlodá na čem — vzato je z němčiny, spr. čas ničí (památku starověkou) «. Poznamenávám, že nalézáme tuto metaforu již u starořeckého básníka Simonida ve zlomku disticha, jehož překlad zní: »čas, ostré mající zuby, všechno ohlodává, i věci nejpevnější«. Není to tedy metafora speciálně německá a myslím, že není potřebí ji odsuzovati.

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 7, p. 218

Previous »Osazenstvo«

Next František Novotný: Svatý Václav