Časopis Naše řeč
en cz

Jeden

[Short articles]

(pdf)

-

»Dříve připadl průměrně skandál na měsíc; nyní máme třicet skandálů za den. Pokračujeme, vskutku pokračujeme.« Tak jsme čtli v úvaze známého spisovatele o dnešním našem životě. Rozumí tomu čtenář? Pro všecko mu radím, aby si přidal slůvko jeden (jeden skandál na měsíc).

Je to zajímavý doklad, kam vede nedůvěra našich brusů k číslovce jeden. »Skandál« není slovem, které by znamenalo nějakou míru, u něhož by kdy číslovka »jeden« mohla scházeti (srv. II, 106), jako v téže větě schází u jmen míry časové (na měsíc, za den), »jeden« skandál se v této větě klade s důrazem proti třiceti skandálům, ale Němec by řekl také »ein Skandal«, a proto nesmí Čech říci »jeden skandál«, třebas mu pak nikdo nerozumí. Pomalu bude u nás naříkati chuďas, že má tak asi za týden slušnou večeři (t. j. jednu slušnou večeři). Snad abychom pak říkali také, že chuďas je rád, když se za den řádně nají, místo »jednou za den«; beztoho ani slovo »jednou« přísným brusičům příliš nevoní, a i Němec by řekl »einmal«!

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 9, p. 276

Previous B.: Divoké kvítí

Next V. T.: Možnost a mentalita